تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا
98-2188582811

اقدامات باقی مانده

انجام عملیات ساختمانی

خرید بقیه تجهیزات

اتمام مهندسی تفصیلی

دریافت تسهیلات

تکمیل عملیات تحکیم بستر و فنس کشی

انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی

انجام تست کارآئی

انجام عملیات نصب تجهیزات

بازنگری مهندسی اصولی توسط کنسرسیوم چینی

شرکت پتروشیمی ارگ مشتاقانه پذیرای نظرات جدید و سازنده برای بکارگیری در راهی است که در پیش گرفته است.