تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا
98-2188582811
طرح های در دست اجرا

طرحهای در دست اجرای شرکت در دو فاز تعریف شده اند...

فاز اول

به عنوان اولین گام، پروژه اکریلونیتریل به ظرفیت اسمی ۱۰۶ هزار تن در سال اجرا خواهد شد. محصولات این پروژه عبارت می باشند از:

اسید سیانیدریک

۱۰,۸۰۰ تن در سال

سولفات آمونیوم

۶,۴۰۰ تن در سال

 استونیتریل

 ۳,۱۳۰ تن در سال

اکریلونیتریل

۱۰۶,۰۰۰ تن در سال

با احداث واحدهای مزبور که با صرف هزینه ای معادل ۲۵۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده و راه اندازی خواهند شد، شرکت پتروشیمی ارگ تنها تولید کننده اکریلونیتریل و استونیتریل در ایران خواهد بود و مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از واحدهای پائین دستی مثل واحدهای تولید الیاف اکریلیک، الیاف کربن و پلاستیکهای مهندسی تامین خواهد شد.

با احداث واحدهای مزبور که با صرف هزینه ای معادل ۲۵۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده و راه اندازی خواهند شد، شرکت پتروشیمی ارگ تنها تولید کننده اکریلونیتریل و استونیتریل در ایران خواهد بود و مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از واحدهای پائین دستی مثل واحدهای تولید الیاف اکریلیک، الیاف کربن و پلاستیکهای مهندسی تامین خواهد شد.
 • بازار و موارد مصرف محصولات
  • میزان تقاضای جهانی اکریلونیتریل: ۶ میلیون تن در سال
  • میزان رشد جهانی تقاضا: ۷/۳% در سال
  • میزان تقاضای داخلی فعلی: ۸۰ هزار تن در سال
  • میزان تقاضای داخلی طی سه سال آینده: ۱۲۲ هزار تن در سال
  • مشتریان محصول :
    در حال حاضر:
 • شرکت پلی اکریل ایران : ۶۰,۰۰۰ تن در سال
 • شرکت پتروشیمی قائد بصیر : ۱۰,۰۰۰ تن در سال
 • پتروشیمی تبریز : ۱۰,۰۰۰ تن در سال

در آینده نزدیک:

 • پتروشیمی جم : ۴۲,۰۰۰ تن در سال
 • طرح توسعه پتروشیمی تبریز : ۱۰,۰۰۰ تن در سال
 • میزان تولید داخلی در حال حاضر: صفر
 • بزرگترین وارد کننده جهانی: چین به میزان ۷۰۰ هزار تن در سال
 • بزرگترین صادر کننده جهانی : آمریکا
 • موارد مصرف محصول: تولید الیاف اکریلیک، پلاستیک مهندسی ABS ، الیاف کربن، پلی اکریلامید و آدیپونیتریل
 • موارد مصرف محصولات جانبی:
 • سولفات آمونیوم به عنوان کود شیمیائی
 • استونیتریل در تولید مواد داردوئی و حلالهای صنعتی
 • اسید سیانیدریک در تولید متیونین، متیل متاکریلات و پلی متیل متاکریلات
  در فاز دوم، صنایع تکمیلی فاز اول شامل واحدهای زیر اجرا خواهند شد

واحد تولید سولفات آمونیوم با ظرفیت اسمی

۷۰,۰۰۰ تن در سال

واحد پلی متیل متاکریلات با ظرفیت اسمی

۳۰,۰۰۰ تن در سال 

واحد متیل متاکریلات با ظرفیت اسمی

۳۵,۰۰۰ تن در سال (۲)

واحد تولید استن سیانوهیدرین با ظرفیت اسمی

۳۰,۰۰۰ تن در سال (۱)

توضیحات

 (۱): تمامی ۳۰ هزار تن استون سیانیدرین تولیدی به متیل متاکریلات تبدیل خواهد شد.

(۲): از ۳۵ هزار تن محصول تولیدی واحد متبل متاکریلات ۳۰ هزار تن آن به پلی متیل متاکریلات تبدیل و ۵ هزار تن بقیه به عنوان مواد اولیه رنگهای اکریلیک به فروش خواهد رفت.

هزینه اجرای فاز ۲ در حدود ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود.