تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا
98-2188582811

پروژه های انجام شده

کارهای انجام شده
خرید زمین به مساحت ۲۵۰ هزار متر مربع که حدود ۱۲۰ هزار متر مربع آن به احداث واحد اکریلونیتریل اختصاص یافته است.
خرید دانش فنی از شرکت PEMEX مکزیک
انجام مطالعات اقتصادی
گرفتن جواز تاسیس
بستن قرارداد انجام مطالعات زیست محیطی جهت ارائه به سازمان حفاظت محیط زیستو دریافت جواز زیست محیطی طرح
انجام مهندسی مفهومی
انجام مهندسی اصولی
انجام بیش از ۵۵% از مهندسی تفصیلی
دریافت موافقتنامه تامین خوراک از شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی
انجام مطالعات توپوگرافی
انجام مطالعات ژئوتکنیک
خرید در حدود ۱,۰۰۰ تن از تجهیزات نو متعلق به یک واحد ۵۰ هزار تن در سال اکریلونیتریل از کشور مکزیک که در حدود ۶۰۰ تن آن در پروژه بکار گرفته خواهد شد.
تحکیم بستر زمین طرح
اجرای فنس کشی زمین به طول ۵۰۰ متر
انتخاب و معرفی طرح به عنوان طرحهای اولویت دار توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت
انتخاب طرح به عنوان یکی از طرحهای آمایش کشور توسط سازمان صنایع و معادن استان خوزستان و ارجاع طرح به وزارت صنایع و معادن جهت معرفی به بانک صنعت و معدن برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی
بستن قراردادهای لیسانس، دانش فنی، بازنگری و تکمیل مهندسی، آموزش و تست کارآئی با کنسرسیوم چینی
بستن قرارداد MC با شرکت EPCI ایتالیا
بستن قرارداد تامین یوتیلیتی با شرکت پتروشیمی فجر
امضای تفاهمنامه تامین کاتالیست با بزرگترین شرکت تولید کننده کاتالیست چین
بستن قرارداد ساخت مخازن اکریلونیتریل با شرکت پایساز (در حال امضا)
بستن قرارداد شمعکوبی ناحیه مخازن
برگزاری مناقصه احداث ساختمان اداری و انتخاب برنده مناقصه
انجام طراحی سیویل و سازه کارخانه توسط شرکت مهندسین مشاور طازند
بستن قرارداد طراحی برق تاسیسات با شرکت مهندسین مشاور طازند
برگزاری مناقصه مطالعات زیست محیطی و انتخاب برنده